Privatumo politika

 • UAB "FARMATIKA" PRIVATUMO POLITIKA


              1. UAB "Farmatika", įmonės kodas 303089950, registruotas buveinės adresas Laurų g. 3, 10150, Vilnius, el. paštas: info@farmatika.lt, tel. nr. +370 686 11228, duomenys tvarkomi VĮ Registrų centras (toliau - Farmatika).

  Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kaip UAB „Farmatika“ tvarko Jūsų asmens duomenis, kai naudojatės mūsų paslaugomis. Ši politika taikoma visų rūšių asmens duomenų, kuriuos UAB „Farmatika“ renka savo interneto puslapiuose (www.babyono.lt, www.cebababy.lt ), susirašinėjant elektroniniais laiškais, naudojant kompiuterines ar mobiliąsias programėles, valdiklius (ang. widget), gautų iš anketų, sutarčių ar kitų šaltinių, tvarkymui.

  Asmens duomenų rinkimas

              2. Neatsižvelgiant į tai, iš kurios valstybės teritorijos Jūs galite naudotis UAB „Farmatika“ paslaugomis, tvarkant asmens duomenis laikomasi Naudojimo taisyklių. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

  3. Savo internetinėse svetainėse renkame Jūsų asmens duomenis. Turite pasirinkimą neteikti tam tikros informacijos, tačiau tuo atveju neturėsite galimybės pasinaudoti kai kuriomis svetainės funkcijomis (pavyzdžiui, nenurodžius adreso, neturėsime galimybės pristatyti Jums prekės į namus).

  3.1. Mes gauname ir saugome bet kokius duomenis, kuriuos mums sąmoningai pateikiate:
  • užduodami klausimą;
  • susikurdami savo paskyrą;
  • užsiprenumeruodami naujienlaiškį;
  • užsisakydami prekes;
  • ar kitaip įvesdami informaciją mūsų internetinėje svetainėje;

  3.2. Jums gali tekti pateikti savo „kontaktinius duomenis“, tokius kaip:
  • elektroninio pašto adresas,
  • vardas, pavardė,
  • telefono numeris,
  • adresas ar kita asmeninė informacija.

  3.3. UAB „Farmatika“ informuoja, kad nurodydami savo elektroninio pašto adresą Jūs sutinkate, kad jis būtų įrašytas į duomenų bazę ir į jį iš internetinių puslapių www.babyono.lt, www.cebababy.lt gali būti siunčiami pranešimai/priminimai apie pradėtus, bet nebaigtus prekių užsakymus.

  4. Informuojame Jus, kad naudodamiesi www.babyono.lt, www.cebababy.lt internetiniais puslapiais UAB "UAB „Farmatika“" arba bet kuris tretysis asmuo, veikiantis UAB „Farmatika“ vardu, gali kaupti ir saugoti duomenis, leidžiančius stebėti ir tvarkyti šiuos duomenis:

  4.1. bendrą apsilankymų internetinėse svetainėse skaičių;
  4.2. kiekvienos konkrečios internetinės svetainės lankytojų skaičių;
  4.3. www.babyono.lt, www.cebababy.lt lankytojų interneto paslaugų teikėjų pavadinimus;
  4.4. IP adresus;
  4.5. kitus duomenis, kurių paskirtis yra sistemų administravimas, taip pat internetinės svetainių www.babyono.lt, www.cebababy.lt naudojimo stebėjimas ir jo tobulinimo organizavimas.


  Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

  5. UAB „Farmatika“ tvarko asmens duomenis daugiausia šiais tikslais:
  • Pasiruošimas sudaryti nuotolinę sutartį ir jos sudarymas bei sąskaitų išsiuntimas;
  • Įmonių valdymo procesų efektyvumo užtikrinimas;
  • Planavimas ir verslo analizė;
  • Personalo atranka ir valdymas;
  • Prašymų svarstymas ir apdorojimas;
  • Naujienų platinimas.

  6. UAB „Farmatika“ tvarko asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:
  • norminių aktų nustatytų teisinių įpareigojimų vykdymui;
  • teisėtų interesų užtikrinimui;
  • sutarties sudarymui ir vykdymui;
  • esant asmens duomenų subjekto sutikimui.


  Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

  7. UAB „Farmatika“ saugo asmens duomenis atitinkamais asmens duomenų tvarkymo tikslais pagal norminių teisės aktų reikalavimus tol, kol egzistuoja bent vienas iš šių kriterijų:
  • kol UAB „Farmatika“ norminių teisės aktų nustatyta tvarka gali realizuoti savo teisėtus interesus;
  • kol UAB „Farmatika“ turi teisinę pareigą saugoti šiuos duomenis pagal norminius teisės aktus;
  • kol galioja asmens duomenų subjekto sutikimas atitinkamai tvarkyti jo duomenis, jei nėra kito teisinio duomenų tvarkymo pagrindo.


  Slapukai (ang. Cookies)

  8. Slapukas - tai tekstinis failas, kuris, siekiant pagerinti internetinės svetainės darbą, įrašomas į svetainės lankytojo kompiuterio naršyklę, kai jis toje svetainėje lankosi. Išsaugoti slapukai leidžia mums identifikuoti Jūsų kompiuterį. Iš naujo apsilankius www.babyono.lt, www.cebababy.lt interneto svetainėse ir naudojantis tik su slaptažodžiu prieinamais interneto svetainių puslapiais, slapukai leidžia išvengti pakartotinio duomenų įvedimo.


  Kodėl www.babyono.lt , www.cebababy.lt naudoja slapukus?

  9. Naudojame slapukus šiais tikslais:
  • prisijungimo sesijos tvarkymui ir vartotojo autentifikavimui;
  • interneto svetainės funkcionalumo užtikrinimui;
  • statistinių duomenų apie interneto svetainės lankytojų srautą (lankytojų skaičius, laiko, praleisto naršant interneto svetainėje, trukmė) gavimui;
  • interneto svetainės efektyvumo didinimui.
  10. Naudojant slapukus sukurtų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra UAB „Farmatika“ teisėtas interesas.
  11. UAB „Farmatika“ nenaudoja slapukų lankytojų įpročiams sekti, todėl UAB „Farmatika“ informuoja apie slapukų naudojimą, bet pagal teisės aktų reikalavimus neprašo Jūsų sutikimo įrašyti slapukus.
  12. UAB „Farmatika“ nesusieja lankytojo IP adreso ir elektroninio pašto adreso su duomenimis, kurie leidžia identifikuoti lankytoją. Tai reiškia, kad kiekvieno lankytojo apsilankymo sesija bus užregistruota, tačiau internetinės svetainės www.babyono.lt, www.cebababy.lt lankytojas liks anonimiškas.


  Trečiųjų asmenų slapukai

  13. www.babyono.lt, www.cebababy.lt interneto svetainėse gali būti trečiųjų asmenų slapukai, ypač "Google Analytics". "Google Analytics" įrankį teikia "Google Inc." (JAV bendrovė), kuri turi prieigą prie šio įrankio surinktų statistinių duomenų.


  Slapukų valdymas

  14. Asmens duomenų subjektas gali ištrinti slapukus savo nuožiūra (daugiau informacijos žr. www.youronlinechoices.com/lt).
  15. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau išsaugotus slapukus, taip pat galite nustatyti, kad naršyklė neleistų jų išsaugoti. Tačiau šiuo atveju kiekvieną kartą, kai lankysitės internetinėje svetainėje, turėsite rankiniu būdu nurodyti savo pasirinkimus, o kai kurios internetinės svetainės paslaugos ir funkcijos gali neveikti.


  Asmens duomenų gavėjai

  16. Teisės aktų numatytais atvejais UAB „Farmatika“ gali perduoti informaciją tretiesiems asmenims. UAB „Farmatika“ taip pat gali naudoti išorinių tiekėjų paslaugas, kad užtikrintų efektyvesnį savo funkcijų vykdymą.
  17. Interneto svetainėje www.babyono.lt, www.cebababy.lt surinktus ir sukauptus duomenis informavimo ir statistikos tikslais UAB „Farmatika“ turi teisę perleisti kitoms įmonėms.
  DUOMENYS, LEIDŽIANTYS IDENTIFIKUOTI ASMENĮ, ŠIUO ATVEJU TRETIESIEMS ASMENIMS NĖRA PERDUODAMI, IŠSKYRUS UŽSAKYMUS, KURIE ATLIEKAMI, KAI PASIRENKAMAS MOKĖJIMO BŪDAS „LIZINGAS“ IR KAI BŪTINA PATIKRINTI ASMENS DUOMENIS.
  18. Asmeniniai duomenys į trečiąsias valstybes nėra perduodami.


  Prieiga prie Jūsų asmens duomenų ir kitos asmens duomenų subjekto teisės

  19. Norėdami gauti informaciją apie UAB „Farmatika“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis, turite pateikti:
  • rašytinį prašymą į UAB „Farmatika“ biurą adresu Laurų g. 3, 10150, Vilniuje, pateikdami asmens tapatybės dokumentą.
  20. Be teisės susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis, duomenų subjektas taip pat turi teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti asmens duomenų tvarkymą, prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, reikalauti perkelti ar ištaisyti asmens duomenis pagal Naudojimo taisykles.
  21. UAB „Farmatika“ bendrauja su asmens duomenų subjektu naudodamas duomenų subjekto nurodytą kontaktinę informaciją (telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą).
  22. Jei Jums atrodo, kad Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje yra pažeidžiamos, galite pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, Faks. (8 5) 261 9494, El. paštas: ada@ada.lt).


  Teisė atšaukti sutikimą

  23. Jei asmens duomenų tvarkymas inicijuojamas ir vyksta su asmens duomenų subjekto sutikimu, asmens duomenų subjektas turi teisę jį atšaukti, išsiųsdamas sutikimo atšaukimą elektroniniu paštu adresu: info@farmatika.lt
  24. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui, atliktam tuo metu, kai galiojo duomenų subjekto sutikimas. Sutikimo atšaukimas negali nutraukti duomenų tvarkymo, kuris atliekamas remiantis kitais teisiniais pagrindais.
  25. Vartotojas turi teisę ištrinti savo paskyrą, išsiųsdamas elektroninį laišką adresu: info@farmatika.lt. Tokiu atveju lankytojo prašymas priimamas tik tuo atveju, jei siunčiamas iš to paties elektroninio pašto adreso, kurį naudojant buvo sukurta vartotojo paskyra.


  Naujienlaiškiai

  26. Siūlome elektroninius naujienlaiškius, kuriuos galite užsiprenumeruoti bet kuriuo metu pateikę mums savo elektroninio pašto adresą. Galite atsisakyti mūsų naujienlaiškio ar rinkodaros tikslais siunčiamų elektroninių laiškų laikydamiesi šiame elektroniniame laiške nurodytų atsisakymo instrukcijų arba susisiekę su mumis elektroniniu paštu – info@farmatika.lt.


  Privatumo politikos pakeitimai

  27. UAB „Farmatika“ turi teisę bet kuriuo metu daryti šios privatumo politikos pakeitimus, kurie bus paskelbti interneto svetainėse www.babyono.lt, www.cebababy.lt.
  28. Pakeitimai įsigalioja paskelbus atnaujintą šios privatumo politikos versiją interneto svetainėse www.babyono.lt, www.cebababy.lt. Patalpinę atnaujintą versiją pakeisime puslapio apačioje nurodytą atnaujinimo datą. Tolesnis interneto svetainės naudojimas po tokių pakeitimų reiškia, kad su jais sutinkate.


  Kontaktai

  29. Jei turite klausimų dėl šios privatumo politikos, susisiekite su mumis bet kuriuo Jums patogiu būdu:
  El. paštu info@farmatika.lt
  Paštu: Laurų g. 3, 10150, Vilnius
  Telefonu: (+370) 686 11228

  Paskutinį kartą atnaujinta: 2018.05.25.